Przejdź do treści

Dla personelu

View

Kim jesteśmy

Historia obecnej firmy HELP zajmującej się wentylacją mechaniczną pacjentów zaczyna się w 1991 r. wraz z powstaniem Poznańskiej Agencji Medycznej „HELP!” Sp. z o.o.

Historia obecnej firmy HELP zajmującej się wentylacją mechaniczną pacjentów zaczyna się w 1991 r. wraz z powstaniem Poznańskiej Agencji Medycznej „HELP!” Sp. z o.o.

Celem jej powstania było utworzenie przy ul. Głogowskiej 82 w Poznaniu całodobowego Centrum Stomatologii, które ostatecznie rozpoczęło swoją działalność 10.10.1991 r. Działa ono w tym samym miejscu w sposób nieprzerwany do chwili obecnej. W roku ubiegłym zostało ono gruntownie przebudowane i doposażone, co pozwoliło osiągnąć standard wymagany przepisami europejskimi.

W roku 1993 została utworzona Klinika Krótkiego Pobytu przy ul. Strusia 11. Równocześnie w tym samym roku spółka powołała Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który zarejestrowano w Rejestrze Wojewody Wielkopolskiego pod nr 0001. Zakres usług medycznych został poszerzony o zabiegi i wizyty specjalistyczne z dziedziny otolaryngologii, chirurgii naczyniowej, chirurgii plastycznej, chirurgii dziecięcej i ortopedii. Zabiegi te wykonywaliśmy prywatnie jak również na podstawie kontraktu podpisanego początkowo z Wielkopolską Regionalną Kasą Chorych a później Wielkopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Pomimo dobrego poziomu usług oraz doskonałej kadry, systematyczne obniżanie wartości kontraktu przez NFZ doprowadziło do zaprzestania działalności specjalistycznej i operacyjnej w marcu 2006 roku. Argumentem uzasadniającym tę decyzję było równoległe systematyczne rozwijanie działalności w dziedzinie opieki długoterminowej, pozwalającej na korzystanie z respiratora w domu i powrót do bardziej naturalnego środowiska. Zainteresowanie wentylacją domową wynika z faktu, że tworzący Zarząd Spółki wspólnicy Robert Suchanke i Andrzej Pytel są lekarzami anestezjologami i rozumieją specyfikę tej działalności.

Pierwszy kontrakt z zakresu opieki długoterminowej nad chorymi wentylowanymi mechanicznie w warunkach domowych firma podpisała z Wielkopolskim Oddziałem NFZ w roku 2003. W roku 2005 działalność w tym zakresie rozszerzona została na tereny województw małopolskiego oraz podkarpackiego. W roku 2006 HELP opiekował się pacjentami z województw: lubelskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podlaskiego.

W roku 2005 firma HELP uzyskała certyfikat jakości ISO 9001: 2000. W roku 2006 w celu podniesienia poziomu fachowej opieki nad pacjentami spółka HELP zorganizowała konferencję szkoleniową dla lekarzy współpracujących. Wzięli w niej udział najlepsi prelegenci krajowi i zagraniczni. Obecnie na podstawie różnych form umów cywilno-prawnych (w szczególności umów zleceń) firma zatrudnia 433 pracowników. W roku 2007 HELP rozszerzył świadczenie usług medycznych na teren 8-go już w kolejności województwa warmińsko-mazurskiego. W 2007 roku nastąpiło przekształcenie Poznańskiej Agencji Medycznej „HELP” Sp. z o.o. w spółkę komandytową (HELP Sp. z o.o. sp.k.), a w 2012 roku w firmę Help Homecare Sp. z o.o.

W dziesiątą rocznicę naszej działalności przyjęliśmy jako nasze motto myśl Thomasa Alvy Edisona:
"Jeżeli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej, znajdziemy go"
pomimo upływu kolejnych lat obowiązuje nas ono nadal.

Struktura

W skład naszej firmy wchodza następujące spółki:

Dzięki takiemu połączeniu, możemy realizować naszą misję.