Przejdź do treści

Dla personelu

View

Dokumenty dla osób kierujących do wentylacji mechanicznej

Dokumenty dla osób kierujących do wentylacji mechanicznej

  • Skierowanie do wentylacji mechanicznej -> doc | pdf (wypełnia lekarz dowolnej specjalizacji)
  • Kwalifikacja do objęcia opieką -> pdf | doc (wypełnia lekarz anestezjolog przy pacjencie inwazyjnym lub pulmunolog przy pacjencie nieinwazyjnym pracujący na oddziale szpitalnym)