Przejdź do treści

Dla personelu

View

Respirator w domu

Wentylacja mechaniczna jest procesem umożliwiającym pacjentom z niewydolnością oddechową prawidłowe oddychanie przy użyciu aparatury medycznej, czyli respiratora, pozwalającego na sztuczne, całkowite lub wspomagane oddychanie pacjenta. Dziś istnieje możliwość korzystania z respiratora w domu pacjenta, co w znacznym stopniu ułatwia osobom chorym powrót do funkcjonowania w bardziej naturalnym środowisku, jakim jest dom i rodzina, likwidując konieczność długotrwałego pobytu w szpitalu. Z programu świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów i dzieci wentylowanych mechanicznie korzystać mogą pacjenci z rozpoznaną przewlekłą niewydolnością oddechową (PNN).
PNN może się rozwijać w przebiegu: - chorób nerwowo mięśniowych: dystrofie mięśniowe Duchenne'a, Backera, SM, SLA, SMA, po udarach pnia mózgu,
- chorób metabolicznych: choroba Pompego,
- po urazach głowy lub kręgosłupa,
- po reanimacji,
- chorób oskrzeli i płuc: POCHP, włóknienie płuc, mukowiscydoza,
- zespołu hipowentylacji: z otyłości, ciężkiego bezdechu sennego lub zespołów nakładania dwóch lub więcej jednostek chorobowych,
- jako konsekwencja deformacji klatki piersiowej: skoliozy.
Pacjenci korzystający z naszego świadczenia oprócz sprzętu medycznego mają zapewnioną systematyczną, specjalistyczną opiekę medyczną lekarza anestezjologa, pielęgniarki i fizjoterapeuty (rehabilitanta).

Kto może skorzystać?

Kto może skorzystać?

W Więcej

Zakres terytorialny

Zakres terytorialny

W Więcej